-
Konferenscenter


Nedan visas en bild på på regionens nya stora Campus och Näringslivscentra - GUMMIFABRIKEN i Värnamo. Kongresshallen rymmer över 400 personer, toppmodern restaurang, mässan kommer ligga i anknytning till entré och restauranger.