-

 
Oberoende experter - Affärssystem
Industrilogistik AB arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt affärssystem. Vi arbetar helt fristående från systemleverantörerna och vi arbetar med samtliga parter på systemmarknaden. Vi stödjer företag i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering. Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt mot tillverkande-, distribuerande-, service-, bygg- och entreprenadföretag. Våra kunder är allt ifrån mindre familjeföretag till större börsbolag.
 
 

Addovation är Sveriges ledande leverantör av IFS Applications mot små och medelstora företag inom tillverkande industri. Vi erbjuder specialistkompetens inom Affärssystem för tillverkande och serviceföretag.


Om Implema
Idag är Implema Sveriges ledande specialist på att implementera affärssystem snabbt, och vi arbetar med standardlösningar byggda på SAP och Dynamics 365. Vår övergripande arbetsmodell, Implema Way, och vår projektmetodik, Implema Instant, är en viktig del av vår framgång. Men den viktigaste framgångsfaktorn är våra ytterst kompetenta och trevliga medarbetare runt om i landet. Vi var sammanlagt mer än 110 stycken senast vi räknade. Antagligen är vi ännu fler när du läser detta. Vårt huvudkontor ligger ett stenkast från Stockholms Central och vi har ytterligare tio kontor i Sveriges större städer, samt eget driftcenter i Örebro. Syftet med många kontor är dels att finnas nära våra kunder, och dels att bidra till ett levande Sverige genom att erbjuda arbetsplatser för våra medarbetare i olika regioner. Bolaget ägs fortfarande av de fyra grundarna, och allihop är aktiva i bolaget. Det stärker oss långsiktigt och påvisar kontinuitet. Vi omsätter cirka 180 miljoner kronor och har siktet inställt på fortsatt stabil tillväxt.
.


INVID är en helhetsleverantör av trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar inom tre huvudområden; IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd. Under mässan kommer vi att demonstrera det användarvänliga affärssystemet Pyramid, dess integrationsmöjlighet med det mobila lagersystemet Qpick tillsammans med vår samarbetspartner Qsys, samt vårt nytänkande koncept inom Smart industri.

Vi gör IT enkelt!

Qsys utvecklar det streckkodsbaserade plocksystemet Qpick och är dessutom en helhetsleverantör av IT-infrastrukturella tjänster och produkter till företag inom både industri och kontor. Qpick är utvecklat för att underlätta vardagen för dem som arbetar på lager. Under mässan kommer vi visa detta användarvänliga och mobila plocksystem integrerat med Pyramid tillsammans med vår samarbetspartner INVID.
 

Monitor ERP System AB är idag den marknadsledande leverantören av affärssystem till små och medelstora tillverkande företag i Sverige. Under de närmaste åren ser vi framför oss en fortsatt expansion. Med fokus på vad kunderna vill ha, hög utvecklingstakt samt effektiv kundsupport hoppas vi behålla vår ledande ställning.

Xperitus är ett dynamiskt konsultbolag som primärt är verksamma i norden. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med tillverkande och distribuerande företag med både global och lokal närvaro. Vi är Oracle Partner och tillsammans med vår långa verksamhetskunskap erbjuder vi konsulttjänster inom affärssystemen NetSuite och JD Edwards.

Epicor Software Corporation tillhandahåller branschspecifik affärsprogramvara utformad efter tillverknings-, distributions-, återförsäljnings-, och serviceorganisationers behov.

Över 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och driftsmässiga krav har byggts in i alla lösningar – i molnet, hostade eller på våra anläggningar.

Idag förlitar sig mer än 20 000 kunder i 150 länder runt om i världen på vår expertis och våra lösningar för att förbättra prestandan och lönsamheten.
För oss på Orango är det övergripande målet att göra våra kunder framgångsrika. Vi har haft förmånen att under många år ha kunder som är några av de mest spännande och framgångsrika företagen i Sverige. Vi erbjuder heltäckande affärssystemslösningar för Dynamics NAV, Dynamics 365 for Operations, Dynamics AX, Bison och PRMSHatteland har tidigare haft stor framgång med produktion av high-tech produkter i Sverige och är ett känt namn i branschen. Nu är vi tillbaka i Sverige med det molnbaserade affärssystemet RamBase. RamBase är ett multitenant SaaS affärssystem som kännetecknas av hög funktionalitet, flexibel och enkel licensmodell och egen certifierad EMP datacenter i Norge. Implementertingsprojekt leveras till fast pris!

RamBase säljs på den svenska marknaden via det nystartade företaget StepUp, som leds av Christian Wassenius
  
Jeeves Information Systems en helhetsleverantör av affärssystem Jeeves ERP är nästa generations affärssystem i molnet för små och medelstora företag som vill ha ett affärssystem lika unikt som sin verksamhet. Sedan starten 1992 har företaget vuxit och har nu mer än 2000 kunder som verkar på en rad olika vertikala marknader inom produktion, distribution, partihandel och service. Vi finns där och stöttar våra kunder hela vägen; från utveckling av systemet till implementation och produktsupport. I vår produktportfölj finns Jeeves ERP och Garp, läs mer på jeeveserp.com samt garp.se.Unifaun är den klart ledande leverantören av TA-system i norra Europa. Med över 20 års erfarenhet erbjuder företaget innovativa och högkvalitativa TA-system som förenklar och förbättrar för såväl transportköpare som transportör. Varje dag skickas över 800 000 sändningar av 100 000 olika företag genom våra TA-system. 

 
PipeChain hjälper företag inom Fordonsindustri, Tillverkande Industri, Handel och Logistik att digitalisera sina affärsflöden. Våra kunder kan mäta och förbättra sina orderprocesser och med vår djupa Supply Chain-kompetens tar vi dem hela vägen mot ökad konkurrenskraft. Våra lösningar finns både som molnbaserade och lokalt installerade 


Omvärldsförändringar sker allt snabbare, nya kundbeteenden och teknologi skapar nya möjligheter och förändrade affärsmodeller. Den svenska SME-marknaden står inför omfattande förändringar, och en anpassning till den digitala världen är nödvändig för fortsatt konkurrenskraft, här spelar effektivare supply chain- och logistikflöden en viktig roll. Genom affärs- och processtödjande lösningar bidrar dizparc till våra kunders affärsutveckling i digitala kanaler.


Ingen älskar transportadministration -

Men alla älskar ett TA-system som levererar. LogTrade är TA-systemens okrönte monark. Det är en intelligent mjukvara för transportadministration, ett adaptivt system för att köpa, boka och hantera transporter från transportföretag. LogTrade såg dagens ljus för tjugo år sedan. Idag är det inbyggt i affärssystem, lagersystem och e-handelsplattformar hos fler än 3 000 kunder. Där jobbar det gärna ifred och tänker snart själv


Storm Commerce är ett innovativt svenskt techbolag som utvecklar en molnbaserad e-handelsplattform. Vi hjälper B2B-företag att digitalisera sin försäljning och har omfattande stöd för att automatisera en mängd affärsprocesser för bättre prestanda, smartare arbetsflöden och ökad lönsamhet. Vår molnbaserade plattform erbjuder en stabil grund för tillväxt och internationalisering för företag med höga krav på sin verksamhet. Vi jobbar idag med några av marknadens mest kända företag och vill hjälpa fler företag att bli lika framgångsrika!

Candidator är ett framgångsrikt IT-företag som levererar kompletta IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster till företag och organisationer på den nordiska marknaden. Vår strategi är att bygga långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga fördelar.

Absalon är en partner inom CRM och Service till företag inom primärt tillverkande- och tjänsteföretag. Vi använder primärt Microsoft Dynamics 365 i våra lösningar och arbetar med både små- medelstora och stora företag. Huvudkontor i Malmö men kunder i hela Sverige.